Mokslinės temos

Naujausia mokslinė informacija apie įnovatyvią mediciną.

Aukščiausia kokybė

Visos temos ir straipsniai paruošti pačių geriausiu Lietuvos specialistų.

Kontaktai

Duomenų bazėje pateikiami visų IMC mokslininkų CV.

Galimybės

Pasinaudokite ir išnaudokite šią lengvai preinamą informaciją!

Straipsniai pagal temas

Inovatyvios medicinos centras IMC

Bendra informacija apie IMC.

Informacija apie IMC

Šiandieninio Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro ištakos siekia dar 1945 metus, kai tuometinės Lietuvos TSR Mokslų akademijos sistemoje užsienio lietuvių pastangomis ir lėšomis buvo įkurtas Eksperimentinės medicinos ir onkologijos institutas. Tuo metu tai buvo svarbiausia medicininių mokslinių tyrimų įstaiga Respublikoje. Instituto įkūrėjas ir pirmasis direktorius buvo profesorius, medicinos mokslų daktaras Vytautas Girdzijauskas (vadovavo 1945-1956 m.).

Viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
mokslinės kompetencijos užtikrinimas siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
1. Vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius tam tikros krypties (krypčių) mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą; 
2. Bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, dirbti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą gydymo, socialinės globos įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms; 
3. Skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą bei socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.
Valstybinio mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras tyrimus vykdo keturiose pagrindinėse LR Vyriausybės patvirtintose mokslinės veiklos kryptyse:
1. Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, skiriami inovatyvioms kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių gamybos technologijoms kurti.
2. Tyrimai, skiriami rekombinantinių baltymų gamybos technologijoms kurti.
3. Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo.
4. Žmonių sveikatos stebėsenos ir inovatyvių diagnostikos bei gydymo metodų taikymo, taip pat ligų prevencijos tyrimai.
VMTI Inovatyvios medicinos centras nuo 2014 m. veikia kaip atviros prieigos centras. Tai reiškia, kad IMC yra vykdoma skaidri įrangos naudojimo politika, siekiant, kad ne tik kuo daugiau mokslininkų, bet ir versloo įmonių galėtų pasinaudoti IMC turimų laboratorijų paslaugomis.

Šiuo metu paslaugas inovatyvios medicinos centre paslaugas teikia šios laboratorijos:
Imunotechnologinių tyrimų laboratorija
Ligos biožymenų tyrimų laboratorija
Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorija
Biomodelių ir ikiklinikinių tyrimų centras
Kamieninių ląstelių bei jų terapinio panaudojimo tyrimų laboratorija
Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorija

Daugiau apie atviros prieigos centrus galite sužinoti paspaudę ČIA.

IMC darbuotojai

“Biofarmacijos skyrius”
V.A. Bumelis
Vedėjas
“Imunologijos skyrius”
Mykolas Mauricas
Vedėjas
“Inovatyvios medicinos centras”
Algirdas Venalis
Direktorius